İhtiyacımızdan da fazlasını hayatımıza çekebilir miyiz?

Bolluk ve Bereketin genelde para ile ilişkili olduğu zannedilir. Örneğin “Fatma Anamızın Eliyle” niyetiyle pişirilen yiyeceğin son misafir de doyana kadar yetmesi bir bereket tezahürüdür. Yeni doğan bebeğinize ihtiyacından fazla hediye gelmesi ise bir bolluk tezahürüdür.

Bolluk ve Bereket bilinci ile ilgili blokajlar, kişinin hayatının diğer alanlarını da engelleyen kodlar oluşmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma aracılığıyla, bolluk ve bereket bilinciyle aramızdaki negatif inanç kodlarımız tespit edilir ve meditasyon sırasında olumlu yeni inanç kodlarıyla dönüştürülürler.

3 veya 4 ortak çalışma sonrası, bolluk ve bereket akışının başladığı gözlemlenmektedir.

Minimum 4 kişi, maksimum 8 kişilik gruplarla çalışılmaktadır.

Yer: Bodrum/Muğla